29 небанківським установам анульовано ліцензії, 29 – виключено з відповідних реєстрів

Національний банк України анулював ліцензії 29 небанківським установам та виключив 29 установ з відповідних реєстрів.

Щодо анулювання ліцензій

Відкликано (анульовано) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг КС “АЛІМПІА” (ЄДРПОУ 41671642) та КС “СОКОЛОВ” (ЄДРПОУ 26450574). Ці кредитні спілки також виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану *.

Обсяг активів КС “АЛІМПІА” станом на 01 жовтня 2022 року становив 1,00 тис. грн (0,0001% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 0,00 тис. грн, у тому числі 0,00 грн – внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки.

Обсяг активів КС “СОКОЛОВ” станом на 01 жовтня 2022 року становив 2 781 тис. грн (0,18% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 30 тис. грн (0,003% від загального обсягу ринку кредитних спілок), у тому числі 0,00 грн – внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки.

КС “АЛІМПІА” мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

КС “СОКОЛОВ” мала одну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

На підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

– ТОВ “ФК “ВАШ ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ 40795059);
– ТОВ “ФК “АРС-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 40894130);
– ТОВ “ФК “БОНКРЕДИТ” (ЄДРПОУ 44254389);
– ТОВ “АТЛАНТІК ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43115944);
– ТОВ “ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО” (ЄДРПОУ 42667545);
– ТОВ “ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО” (ЄДРПОУ 40880767);
– ТОВ “НЕКСТ ФІН” (ЄДРПОУ 42273148);
– ТОВ “ФК “ДЕКАРТ” (ЄДРПОУ 40506028);
– ПТ “ЛОМБАРД “ВЕНТА.Л”, ТОВ “КОМПАНІЯ “МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23452992);
– ТОВ “ФК “МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП” (ЄДРПОУ 39319365);
– ТОВ “ФК “АНІМА” (ЄДРПОУ 42254654);
– ТОВ “ФК “ФІНАНС ТІМ” (ЄДРПОУ 38985417);
– ПТ “ЛОМБАРД ТОВАРИШ ГАРАШОВ Р.А. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23367720);
– ПП “ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ” (ЄДРПОУ 37776261);
– ПТ “ЛОМБАРД ПП “БАЗІС.” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30235628);
– ТОВ “АГРОТЕК-ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 36573198);
– ТОВ “ФК “ВЕКТРА” (ЄДРПОУ 44105188);
– ПТ “ЛОМБАРД “КОМОД” ТОВ “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “СМАРТ-ГРУП” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36469834);
– ТОВ “ФК “ФІНВОРК” (ЄДРПОУ 40041854);
– ТОВ “ФК “ВОУ КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 42307098);
– ТОВ “ФК “ОМЕГА ФАКТОР” (ЄДРПОУ 42091357);
– ПП “ТІ ЕР ЕС ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 34356910)

Окремі ліцензії на підставі отриманих заяв анульовано:

– ТОВ “ФК “РІКАРД” (ЄДРПОУ 42100015), ТОВ “ІНКОМ-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43092786), ТОВ “ФК ГОРИЗОНТ” (ЄДРПОУ 39013897) – ліцензію на надання гарантій;
– ТОВ “ОЛА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43911153) – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
– ТОВ “ФК “ІНВЕСТКЕПІТАЛ” ( ЄДРПОУ 41453606) – ліцензії на надання послуг з факторингу та надання послуг з фінансового лізингу.

Щодо виключення з реєстрів

На підставі отриманих документів виключено:

– ТОВ “ФК “АНІМА”, ТОВ “ФК “ФІНАНС ТІМ”, ПП “ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ”, ПТ “ЛОМБАРД “КОМОД” ТОВ “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “СМАРТ-ГРУП” І КОМПАНІЯ”, ТОВ “ФК “МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП”, ТОВ “ФК “ВОУ КРЕДИТ”, ТОВ “ФК “АРС-КАПІТАЛ”, ТОВ “ФК “ВЕКТРА”, ТОВ “ФК “ДЕКАРТ”, ТОВ “ФК “ФІНВОРК”, ТОВ “НЕКСТ ФІН”, ПТ “ЛОМБАРД “ВЕНТА.Л”, ТОВ “КОМПАНІЯ “МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ” І КОМПАНІЯ”, ТОВ “АТЛАНТІК ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ОМЕГА ФАКТОР”, ТОВ “ФК “БОНКРЕДИТ”, ТОВ “ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО”, ТОВ “ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО” – з Державного реєстру фінансових установ.
– ТОВ “АГРОТЕК-ІНВЕСТ”, ТОВ “ФК “ВАШ ПАРТНЕР” та ПП “ТІ ЕР ЕС ЛІЗИНГ” – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

У зв’язку з раніше прийнятим Національним банком рішенням про анулювання (відкликання) в небанківських фінансових установ усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг ** виключено:

– ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 42313101), ТОВ “ФК “МАКСИМУМ” (ЄДРПОУ 37633818), ТОВ “ХОЛАСТИС” (ЄДРПОУ 43157518), ТОВ “СТЕЛЛА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44385322), ТОВ “ФК “АЛЬКОР ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39513440), ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 43968299) – з Державного реєстру фінансових установ;
– ТОВ “ЛК “РЕНТ КАР” (ЄДРПОУ 40359249) – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 грудня 2022 року.

Довідково

* Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ.

Особливий порядок відкликання (анулювання) усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключення відомостей про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ передбачений пунктами 182-188 постанови Правління Національного банку України “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” від 06 березня 2022 року № 39 (зі змінами).

** Відповідно до підпункту 4 пункту 560 глави 68 розділу ХІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), однією з підстав для виключення надавача фінансових послуг з Державного реєстру фінансових установ є прийняття Національним банком України рішення про анулювання (відкликання) усіх ліцензій/останньої з наявних у надавача фінансових послуг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Наші контакти