Семи небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії, 11 установ виключено з реєстру

Національний банк України анулював ліцензії семи небанківським фінансовим установам та 11 – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Щодо анулювання ліцензій

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ “ФК “ІНВЕСТКАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42135210);
ТОВ “КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ” (ЄДРПОУ 35326253);
ТОВ “ІЗОКВАНТА ПЛЮСˮ (ЄДРПОУ 40957923);
ТОВ “ФК “СІТІ ФІНАНС ГРУПˮ (ЄДРПОУ 39508362);
ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯˮ (ЄДРПОУ 41338979);
ТОВ “ФК “КОРНЕР ПЕЙМЕНТˮ (ЄДРПОУ 43990497);
ТОВ “ФК “БІСФАКТОРˮ (ЄДРПОУ 42634787).

Щодо виключення з реєстру

На підставі поданих документів ТОВ “КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ”, ТОВ “ІЗОКВАНТА ПЛЮСˮ, ТОВ “ФК “СІТІ ФІНАНС ГРУПˮ, ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯˮ, ТОВ “ФК “КОРНЕР ПЕЙМЕНТˮ та ТОВ “ФК “БІСФАКТОРˮ виключено з Державного реєстру фінансових установ. П’ять небанківських фінансових установ виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Так, виключено з Державного реєстру фінансових установ:

ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” (ЄДРПОУ 33248430);
ПРАТ “СК “ПРОВІДНА” (ЄДРПОУ 23510137)
ТОВ “МІСТЕР КЕШ” (ЄДРПОУ 42987483);
ТОВ “ФК “ФІНТЕХ ІНВЕСТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 41298879);
ТОВ “СУЧАСНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 35296444).

ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення Правління Національного банку України від 23 березня 2023 року.

Згідно з останньою поданою ПРАТ “СК “ІНГОССТРАХ” звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136 530 тис. грн, вартість активів – 1 067 677 тис. грн, страхових резервів – 4 659 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

ПРАТ “СК “ПРОВІДНА” мало 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення Правління Національного банку України від 23 березня 2023 року.

Згідно з останньою поданою ПРАТ “СК “ПРОВІДНА” звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891 226 тис. грн, вартість активів – 971 690 тис. грн, страхових резервів – 462 136 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% [зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) – 1,4% ринку].

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 березня 2023 року.

Довідково
Відповідно до підпункту 4 пункту 560 глави 68 розділу ХІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 № 153 (зі змінами), однією з підстав для виключення надавача фінансових послуг з Державного реєстру фінансових установ є прийняття Національним банком України рішення про анулювання (відкликання) усіх ліцензій/останньої з наявних у надавача фінансових послуг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Наші контакти